QOORNx\Z
킪qălbg
QOORNx\Z
̕

\Zz(~)
ONx\Z(~)
l
Ə
300,000
100,000
Љc

VYƑgEPӋs
500,000
0
ƒ닳wϑ
0
100,000

t
10,000
10,000

Ǝ
50,000
120,000

G
7,174
9,044

ONxJz
282,826
60,056

v
1,150,000
400,000xo̕


\Zz(~)
ONx\Z(~)
l
ǔ
80,000
50,000

10,000
0

L
150,000
100,000
nMbYs
z[y[W
50,000
30,000

qĎK̉
50,000
30,000

qĂ̏W
50,000
30,000

v[𗬉
10,000
0

t[}[Pbg
20,000
o

qăT[NƔ
50,000
60,000

500,000
30,000

G
90,000
20,000

Jz
90,000
50,000

v
1,150,000
400,000@@@@@߂